Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
53 130
Hinata Hyuga
Hinata Hyuga
51 151
Naruto
Naruto
53 119
Naruto power
Naruto power
48 98
Hatake Kakashi
Hatake Kakashi
36 94
Naruto Sage Mode
Naruto Sage Mode
48 105
Gaara and Kakashi
Gaara and Kakashi
51 144
Narutoand his Friends
Narutoand his Friends
69 141
Sasuke And Naruto
Sasuke And Naruto
44 107
Naruto Enemy
Naruto Enemy
69 130
Sasuke Uchiha
Sasuke Uchiha
54 139
Hinata Hyuga
Hinata Hyuga
51 115
Gaara Power
Gaara Power
49 141
Kakashi Hatake
Kakashi Hatake
51 149
Naruto and Gaara
Naruto and Gaara
59 133
Naruto and Kimono
Naruto and Kimono
79 214
Naruto Shippuden
Naruto Shippuden
86 188
Naruto and Sasuke
Naruto and Sasuke
51 118
Naruto and Hinata
Naruto and Hinata
52 153
Naruto Uzumaki
Naruto Uzumaki
49 108
Gaara Blood
Gaara Blood
34 89